Rundbals pressning

Pressning/plastning av ensilage, hö och halm med bal diameter upp till 1,60 m.